Jump to content
×
×
 • Create New...

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

 • Bu Alana Reklam Verebilirsiniz
  Bu Alana Reklam Verebilirsiniz

Kültür Nedir? Anlamı, Özellikleri

Rate this topic


rexanas
 Share


Recommended Posts

Kültür Nedir? Anlamı, Özellikleri
 Share


 • Members

image.jpeg

Kültür nedir?

Bir milletin tüm maddi ve manevi değerlerinin aynı çatı altında toplanmasına ve tüm bu değerlerin tek bir kelime ile özetlenmesine kültür denir. Kültür kendi içerisinde ait olduğu milletin tüm inançlarını, sanatla ilgili tüm geçmişini, anlayış biçimlerini, davranış biçimlerini ve inanç unsurlarını bir bütün olarak kapsamaktadır.

Az önce saydığımız kültür unsurları toplumlar içerisinde manevi kültür olarak da anılabilmekte ve bu değerler bütünü milletler içerisinde bir kuşaktan diğer kuşağa aktarılarak sürdürülmektedir. Kültürün bu aktarımı yaşam koşullarında sosyolojik açıdan sembolik olarak bir bütünden gelecek bütüne geçmektedir.

Kültür tanımının tarihçesi

Kültür tanımı, ilk olarak Latince bir terimden meydana getirilmiştir. Bu terim ilk kez 17. yüzyılda Samuel von Pudenhorf tarafından kullanılarak ortaya çıkartılmıştır. Pudenhorf’un görüşüne göre; kültür insanların doğaya karşıt olarak ortaya çıkardığı ve belirli bir toplumsal bağlam sınırları içerisinde ortaya çıkardıkları eserler bütünüdür. Bunun yanında 18. yüzyılın sonlarına doğru önemli bir felsefi bilgin olan Immanuel Kant da kültür terimini insanların mantık ideasına bağlı olarak özgür bir biçimde hayata geçirebildikleri amaçların bir bütünü olarak ele almıştır.

Kültür hakkında genel bilgi

Kültür terimi, her toplumda farklı unsurlara sahip olacağından her toplumun birbirinden farklı unsurlara sahip olabilmesi durumunu doğurmaktadır. Yani bir toplumdaki düşünce tarzının ve yaşam tarzının ana unsuru kültürdür.

Kültür sadece toplumlar arası bir terim olarak değil, daha özele indirgenerek bireysel bir terim olarak da kullanılabilmektedir. Bunun anlamı, bir bireyin herhangi bir konudaki sahip olduğu bilgiler donanımından da kültür olarak bahsedilebileceği durumudur.

Kültüre ait tüm değerler, bir toplum içerisinde toplumu oluşturan insanların bütün sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde  bir zenginliğe ve ait olduğu toplumun bütünleşerek gelişmesine olanak sağlayacak unsurlara sahiptir. Kişiler hem bireysel olarak hem de oluşturdukları toplumun her bir ayrı ferdi olarak bu unsurların bilincindedirler.

Bahsettiğimiz bu bilinç, kültürün özüne dair olan “toplum bilinci” kavramını da meydana çıkarmaktadır. “Milli şuur” olarak da adlandırılan bu kavram, bir toplumu sadece bireyler bütünü olmaktan çıkartıp gerçek bir millet ruhu taşımalarına ön ayak olmaktadır. Bu yüzden kültürün tanımında bir milleti diğer milletlerden ayıran temel duygular, düşünce biçimleri ve yaşayış stillerinin bütünlüğü tabirini kullanmak da mümkün olmaktadır.

Milletlerin kendi sınırları içerisindeki kültürün (buna milli kültür de denilebilmektedir) oluşmasındaki temel unsurlardan biri de o milletin gelişmişlik derecesi olduğu söylenebilmektedir. Yani bir toplumun kalkınma düzeyi ve zenginlik unsurları diğerinden fazlaysa, daha fazla değere sahip olan toplumun kültür seviyesinin de daha yüksek bir mertebeye sahip olduğundan söz edebilmek mümkündür.

Kültür teriminin kendi içerisinde temel olarak iki fakrlı ana gruba ayrıldığından da söz edecek olursak, bu gruplara “maddi kültür” ve “manevi kültür” denildiği görülmektedir. Örnek verilecek olursa; toplumdaki bireylerin kılık kıyafet tarzları, kullandıkları aletler ve çeşitli eşyalar, yerleşkelerinin dış görünümleri, beslenme şekilleri ve yemek unsurları gibi öğeler toplumlardaki maddi unsurları; gelenek ve görenekler gibi, tarih unsurları gibi, dil unsurları gibi ve ahlak unsurları gibi öğeler de manevi kültür kavramını oluşturmaktadır.

Kültürün özellikleri nelerdir?

Bütünleştirici etkisi vardır : Kültürü meydana getirmekte olan bütün öğelerin bütünleşmiş bir toplum sistemi yaratma durumundan söz edilebilmektedir. Eğer bir toplumda kültürel olarak bütünleşme sağlanamamışsa toplum içerisinde hem ekonomik konularda hem de sosyo kültürel konularda büyük farklılıklar oluşur ve bu durum da olumsuzluklar yaratabilmektedir.

Kurallar bütünüdür : Kültür kavramı toplum içerisinde benimsenmiş davranışlardan ve bilinen kurallardan meydana gelmektedir. İnsanların “toplum” normu içerisinde yaşayabilmesinin temel unsurlarını oluşturmaktadır.

Kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır : “Sosyal miras” olarak da görülebilen kültür, canlı olarak kalabilme durumunu ancak yayılabilmesi sayesinde görebilmektedir. Yani dil, din, edebiyat, sanat ve eğitim-öğretim unsurlarıyla yayılması ve canlı tutulması mümkün olmaktadır.

Evrenseldir : Dünyadaki tüm ulusların devamlılığını sürdürmesini sağladığı davranışlar ve düşünce biçimleri kültürün evrensel olabilme niteliğini devam ettirmektedir.

Eleştirilme imkanı yoktur : Kültürün eleştirilemez özellikler taşımasının sebebi, ait olduğu milletin genel tercihlerine ve özgür iradesine göre ortaya çıkmasından kaynaklıdır. Bunun sonucunda herhangi bir millet diğer bir milletin kültürünü yanlış bulmamalıdır. Çünkü her milletin kültürü kendine göre doğru ve toplumu manevi olarak doyurucu niteliktedir.

Kültürle ilgili kavramlar nelerdir?

Alt kültür : Üst kültür denilen grubun bir alt kümesi niteliğinde olan alt kültür tabiri; toplumdaki bireylerin dil, din, etnik köken ya da töre unsurlarını içerisinde barındırır. Yani bizim toplumuzdaki Lazlar, Kürtler ve Aleviler bu kültürün içerisinde değerlendirilebilmektedir.

Kültürel gecikme : Bir toplum içerisinde maddi kültür unsurlarında meydana gelen değişimlerde, diğer yanda olan manevi unsurun ayak uyduramaması durumudur.

Kültür emperyalizmi : Bu kültür biçimini genelde gelişmiş ülkelerde görmek mümkündür. Gelişmiş toplumlar, daha az gelişmiş toplumlara kendi kültürlerini kitle iletişim araçlarıyla bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde empoze edebilmektedir.

Popüler kültür : Bir toplumda, içerisinde bulunan süreçlerde revaçta olan her ayrıntı konusunda toplumda bireylerin ona ulaşmak için maddi ve manevi bir çaba harcaması durumudur.

Kültürel yozlaşma : Toplumun kendine ait olan kültür değerlerine yeterli saygıyı ve sahiplenmeyi göstermemesi sonucu o toplumun kültürel değerlerine diğer toplumların kültürlerinin olumsuz olarak etkisinin olması ve doğal olarak etki gören toplumun kültürünün bozulmasıdır.

Sözlükte "kültür" ne demek?

1. Bir topluma ya da halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat yapıtlarının tümü; uygun dirimbilimsel koşullarda bir mikrop türünü üretme.
2. Usavurma, beğeni ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi; tarım.

Kültür kelimesinin ingilizcesi

[Kultur] n. culture, refinement, civilization; (Agriculture) cultivation; (Biology) bacteria or germs grown for scientific study
n. culture, ethos
Köken: Fransızca

 

Edited by rexanas

44

Link to comment
Share on other sites


Konu Altı Reklam 1
Konu Altı Reklam 2
 • Replies 0
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Posted Images

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


 • Bu Alana Reklam Verebilirsiniz
  Bu Alana Reklam Verebilirsiniz
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...