Jump to content
×
×
  • Create New...

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

  • Bu Alana Reklam Verebilirsiniz
    Bu Alana Reklam Verebilirsiniz

Hazar İmparatorluğu (Hazarlar)

Rate this topic


Tigres
 Share


Recommended Posts

Hazar İmparatorluğu (Hazarlar)
 Share


  • Members

949601182.jpg

Hazar İmparatorluğu (Hazarlar)

Jelibon
Hazar İmparatorluğu (Hazarlar)

Önceleri, Hazarların kaynakları ve hangi soydan geldikleri, kesin olarak bilinmiyordu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bu konuda, değişik görüşler ileri sürülüyordu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Daha sonra incelenen Musevî, Bizans ve Arap kaynaklarına göre, Hazar ülkesinde yaşayan halkın büyük çoğunluğunun Uygur, Hazar, Bulgar, Sabir ve Peçenek gibi Türk boyları olduğu açıklandı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

Hazarların, Batı Hun Devleti’nin yıkıntıları üzerinde devlet kurdukları (468), Göktürk İmparatorluğu’nun batı kolu olarak gelişme gösterdikleri, Göktürkler ile eş kaynaktan geldikleri anlaşıldı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Türk adını almaları da bu yüzdendir[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay


Hazar Haritası

Hazarlar, Sasanîlerle sık sık savaşırlardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bizans’la aralarında daha çok barışa dayanan bağlantılar vardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay 627 yılında yapılan Bizans-İran savaşında Hazarlar, Sasanîler’e karşı Bizans’ı tuttular[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay VII[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay yüzyıl sonlarına doğru, Arran Hıristiyanlarının Hazarlar üzerindeki dinî baskıları arttı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Yavaş yavaş eski dinleri olan Şamanlığı bıraktılar[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay İslâmın doğuşundan sonra hızla gelişen Arap saldırıları, kısa bir süre içinde Âzerbaycan’a yayıldı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay İstanbul’u kuşatan Emevî ordularına karşı Bizans; Hazar ve Bulgar Türklerinden yardım istedi (718)[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bizans’ın yardımına koşan Hazarlar, Arapların tepkisini üzerlerine çektiler[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bu yüzden, bu bölgeyi ele geçiren Araplar, 721-723 yıllarında Hazar topraklarına saldırdılar, başkent Belencer‘i aldılar[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bunun üzerine Hazar hanı, İdil ırmağı kıyısındaki Akkale ilini başkent edindi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Daha sonra Mervan bin Muhammed, bir ordu ile Belencer’e kadar geldi, şehri yaktı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Derbend’e Arap birlikleri yerleşti[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Araplar, bu saldırıların bir süre ardını bırakmadı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay 737 yılında, gene Mervan bin Muhammed, yüz elli bin kişilik büyük bir ordu ile Etil şehri üzerine yürüdü[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Oldukça korkulu yollardan, derin vadilerden geçen Mervan, bu ordu ile Kür nehri kıyısındaki Kasak şehrinden Hazarların, Dağıstan’daki büyük ili olan Semender üzerine yürüdü[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Orduyu, biri Derbend, biri de Daryal geçidi olmak üzere iki ayrı yoldan geçirerek birdenbire Hazarlara saldırdı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hazarlar, bu beklenmedik saldırı karşısında pek tutunamadılar[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Mervan bin Muhammed, ordusunu kolayca Etil’e gönderdi, şehri kuşattı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hazar hakanı, İdil nehrinin öteki kıyısına geçerek, tarhanlardan kurulu 40 000 kişilik bir ordu ile, Arapların nehri aşmalarını önlemek istedi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Mervan, bu çarpışma sonunda, 20 000 aileyi esir alarak Derbend taraflarına sürdü[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Anberi adlı kumandanın yönetimi altına verdiği 40 000 kişilik seçme Arap ordusunu da tulumlara bindirerek nehrin doğu yakasına geçirdikten sonra, Hazar Tarhanının ordusunu dağıttı, Tarhanı öldürttü[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bunun üzerine Hazar hakanı, barış istemek ve antlaşma imzalamak zorunda kaldı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Mervan bin Muhammed, Hazar hakanına, Etil’e dönme izni verdi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Ayrıca, İslâm dinini Hazarlar arasında yaymak amacıyla Sabit el-Esadî ve Abdurrahman Hulânû adlı iki Arap hukukçusunu, Hazar hakanının yanında bıraktı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Araplar karşısında başarısızlığa uğrayan Hazarlar, VII[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay ve VIII[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay yüzyıllarda Avrupa ve Bizans ülkelerinde durumlarını korudular[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Kırım ve Azak ülkelerinde daha da güçlendiler[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Kırım Gotları, bu yüzyıllarda Hazarlara bağlıydılar[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Başlarında Hazar hakanı tarafından tayin edilen bir vali bulunurdu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bu genel valilere, Göktürk ve Hazar devletlerinin öteki bölgelerinde olduğu gibi, Kırım’da da tuyun adı veriliyordu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Gotlar, kendi içlerinde bağımsızdı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Daha sonraki yıllarda Hazarlar, yavaş yavaş Gotların bağımsızlıklarına son verdiler (787)[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bu arada Hazarlar, Don ırmağı üzerinde, bozkır kavimlerinin saldırılarını önlemek amacıyla, Sarhil adını verdikleri bir kale yaptılar[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Ukrayna’nın başkenti olan Kiev’de, Hazar hakanına bağlı üç kardeş tarafından yaptırılmıştı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

Hazar Askeri

Bu ağır yenilgiden sonra, Hazarlarla Araplar arasındaki gerginlik arttı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Ast Tarkan kumandasındaki 100 000 kişilik bir Hazar ordusu, Kafkas dağlarından hızla güneye indi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Daha önce Arapların saldırısına uğrayan Ermeniye ve Âzerbaycan’a girdi (765)[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bütün şehirleri yağma etti[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay 100 000 Müslümanı esir alarak götürdü[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bununla, Hazar kumandanı, otuz yıl önceki ağır yenilginin öcünü aldı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Güneyde Araplara yenilen Hazarlar, batıda, özellikle Avrupa devletleri karşısında önemli bir varlık olarak kaldılar[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay 787 yılında Gotların Kırım’daki kalelerini alarak, oradaki hakimiyetlerine son verdiler[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Araplar gibi, Bizanslılar da Hazarlarla birtakım akrabalıklar kurma yoluna gittiler[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay İmparator II[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Justinianus, Hazar hakanının kızkardeşiyle; İmparator V[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Konstantinos, bir Hazar prensesiyle evlendi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Halife Harun Reşid zamanında, Hazar hakanı ve yakınları Musevî dinine girdiler[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

Hazar İmparatorluğu, bir yandan Norman-Rus, bir yandan Selçuklu ve Kıpçak saldırıları sonucu sarsıldı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Gittikçe kuvvetlenen Ruslar, Kiev’i Hazarların elinden aldılar (866)[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bu olaydan sonra Rusların, Hazar topraklarına yaptıkları akınlar sıklaştı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay 965 yılında Svyatoslav kumandasındaki bir Rus ordusu, bütün Hazar şehirlerini yakıp yıktı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Dağılan Hazar halkı, bazı adalara sığınmak zorunda kaldı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hazarlar, bir süre sonra Azak ve Kırım’da küçük prenslikler kurarak yaşamaya başladılar[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bizans’ın yardımıyla Ruslar, buraları da kendi topraklarına kattılar (1016)[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Aynı yıllarda, Aşağı İdil ve Terek’teki Hazar devletleri de Oğuz (Selçuklular) ve Kıpçakların saldırıları sonunda ortadan kalktı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Geniş bir alana yayılan Hazarlar; Kıpçaklar, Peçenekler, Oğuzlar gibi yeni Türk boylarına karıştılar[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Altınordu hakanı Sürbidey Noyan, Etil şehrinde bağımsız yaşayan Hazarların hakimiyetine son verdi (1299), şehrin yakınlarında, Altınordu Devleti’ninin başkenti olan Saray’ı kurdu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hazar kağanları, sırasıyla şunlardır: Bulan (620-?); Ubaca; Hızkiya; Menaşe I; Hanuka; İshak; Sabulon; Menaşe II; Nisi; Harun I; Menahem; Benyamin; Harun II (?-931); Yusuf (931-965)[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

Medeniyet

Bazı kaynaklara göre Göktürk, bazı kaynaklara göre Rus veya İbranî yazısı kullandıkları söylenen Hazarlardan günümüze kadar, ancak iki adet yazılı belge kaldı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bunlardan birisi, Hazar hakanı Yusuf bin Harun tarafından, Endülüslü Musevî devlet ve bilim adamı Hasday bin İshak bin Şaprût’a gönderilen mektuptur (960)[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Öteki ise bilinmeyen Hazarlı bir Musevî tarafından, hakan Yusuf zamanında (931-965) yazılan bir mektubun, Mısır’da Keniset-el-Şâmi’de bulunan parçalarıdır[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Birinci mektupta, hakan Yusuf, şeceresini saymakta, Musevî dinine girmekle ilgili bilgiler vermektedir[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Mektupta ayrıca, Hazar ülkesinde yaşayan boyları, bunların yaşayış tarzını anlatan cümleler vardır[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Mektuptan anlaşıldığına göre Hazarlar, yarı göçebe, yarı şehir hayatı yaşarlardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Nitekim, bu bilgileri bazı Arap kaynakları da doğrular[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Genellikle yazın çadırlarda, kışın şehirlerde oturuyorlardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay En ünlü şehirleri, Etil, Saksın, Belencer, Sarkil ve Semender’di[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Başkent Etil’in, İdil ırmağı kıyısında kurulduğu sanılır[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Şehrin batı kesimine Etil (Sarığşın da denir), doğu kısmına Hazarân (Hanbalığ da denir) deniliyordu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Irmağın ortasında, şehrin iki yakasına dubalı köprülerle bağlı bir ada vardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Şehrin batı bölümü, doğu bölümüne göre daha genişti[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Burada hakanın tuğladan yapılmış sarayı vardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Şehrin uzunluğu 25 km idi ve dört kapılı bir surla çevrilmişti[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Şehir, dağınıktı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Evler, Türklerin derme evleri (hargâh, büyük çadır da denir) denen, ağaçtan yapılmış ve üstleri keçe ile örtülü türdendi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Onlar, bu evlere odâde adını veriyorlardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Pek azı kerpiçten yapılırdı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hakandan başka hiç kimse tuğla ev yapamazdı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Şehirde ayrıca çarşı ve hamamlar vardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Sarkil şehrinde yapılan son kazılardan, şehrin dikdörtgen biçimli; ev yapımında kullanılan tuğlaların, Asya kaynaklı olduğu anlaşıldı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

Hazar hakanları, savaşlarda, odâde denilen, çadırlı bir arabaya binerlerdi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Arabanın her tarafı halılarla döşenir, üzerinde sırmalarla örtülü bir kubbe yükselirdi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Kubbenin üstünde, altından yapılmış bir armut bulunurdu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Gelinlerin çeyiz arabaları da, hakanın savaş arabasını andırırdı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bu arabaların on tanesinin kapıları altın ve gümüş levhalarla kaplı olurdu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Arkadan gelen 20 araba ile her türlü çeyiz eşyası, altın ve gümüş kaplar taşınırdı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hazarlar, ölülerini suya atarlardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bazı söylentilere göre sonraları, ölüleri yakmağa başladılar[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bir hakan öldüğünde her birinde birer kabir bulunan 20 odalı bir ev yapılırdı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Kabirler, ufalanmış taş tozu ile döşenir, içine kireç veya mine konulurdu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Gömme işi bittikten sonra, hakanı gömenler de öldürülerek, öteki odalara gömülürlerdi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bu iş, hakanın hangi odaya gömüldüğünün bilinmemesi için yapılırdı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bu geleneğin, Hunlar’da da sürdürüldüğünü gösteren belgeler vardır[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hakanın kabir odası, baştan başa, altınla işlenmiş kumaşla örtülür; bütün işler bittikten sonra suyun altında kalacak şekilde, nehrin suyu kabir eve boşaltılır ve yapı iyice su altında kalır; böylelikle artık, hakanın cesedine insan, şeytan, kurt ve böceklerin zarar veremeyeceğine inanılırdı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hazar hakanlarından hiçbirinin mezarının bulunamayışı, kendilerinin bu gömme geleneği yüzündendir[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

Ekonomi
Etil şehri, Güneydoğu Avrupa ile Asya arasındaki bir alışveriş merkeziydi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bu şehirde, çeşitli dinlere bağlı yerli halktan başka, ticaret için gelmiş yabancılar da otururlardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Şehir pazarlarında, çeşitli ülkelerden, çeşitli yerlerden gelen mallar değiş-tokuş edilir, satılırdı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Saksın şehrinde alışveriş, kurşun paralarla yapılırdı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Ayrıca, ekin denilen kumaş paralar (kâğıt para benzeri) da kullanılırdı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hazarların başlıca ihraç malı, bir çeşit tutkaldı, öteki ticaret mallarının çoğu, Rus ve Bulgar ülkelerinden gelen maddelerdi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Büyük şehirlerin çevrelerinde geniş bahçe ve bağlar vardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Yerli halk, yazın çadırlarda şehir dışına çıkar, tarımla uğraşırdı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hazarların, milletlerarası ihraç malları arasında, Hazar süngüleri, Hazar eğerleri, Hazar zırhları önemli yer tutardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hazar kılıçları, Ruslar arasında da biliniyordu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hakanlar, Bulgar ilteberliğinden her evden, her yıl bir samur vergisi alırlardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Ayrıca, ticaret kervanları ve gemileri, onda bir oranında vergi öderlerdi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hazar Denizinden gelen gemilerden de gümrük vergisi alınırdı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

Din

Hazarlar, uzun zaman, Şaman dinine bağlı olarak yaşadılar[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Ancak, Bizans ve Araplarla olan sıkı ilişkiler, hakanlarla soylu ailelerin Musevîliği benimsemeleri, her üç dinin de ülkede yayılmasına yol açtı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Müslümanlığı da (732-800), Musevîliği de (800-965) resmî din olarak benimsemişlerdir[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hıristiyanlık, resmî din olmadı, ancak, Arran metropoliti İsrail’in çalışmaları (677-703) sonucu, bu din de ülkede geniş ölçüde yayıldı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Halk, daha çok Müslüman ve Hıristiyan; hanlar, tarhanlar ve onlara yakın çevreler Musevî idi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hazar’da yedi başkadı vardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bunlardan ikisi Müslümanların, ikisi Hıristiyanların, ikisi Musevî Hazarların, biri de öteki dinlere bağlı olanların işlerini görüyorlardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Başkent Etil’de (X[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay yüzyıl), 10 cami vardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Müslüman halkın sayısı 10 000 kadardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Genellikle Bizans sınırındaki ve Kırım’daki Hazarlar Hıristiyan, Dağıstan ve Aşağı İdil’de oturanlar Müslüman idi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hıristiyanlar (VIII[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay yüzyıl), teşkilât olarak yedi piskoposluğa ayrılmışlardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

Yönetim Şekli
Hazarların devlet teşkilâtında, çifte krallık düzeni uygulanıyordu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Devlet başkanı olan hakan, doğrudan doğruya devlet işlerine karışmıyor, devleti sembolik olarak temsil ediyordu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay İdare, onun nâibi olan Hakanbeh‘in elinde bulunuyordu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Ancak, hakanbehi değiştirmek, görevinden almak, her zaman, asıl hakanın yetkileri arasındaydı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Buna karşılık, orduları, ülkeyi yöneten, savaş açabilen, hakanbeh idi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Vilayetlerle ilgili işler, memleketin adalet ve iç işleri de onların elindeydi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Büyük hakan da denilen asıl hakanın saltanat süresi, kırk yılı aşamazdı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bu süre içinde hakan, kendiliğinden ölmezse, maiyeti “bunadı”, “aklı azaldı” gerekçesiyle onu kendi elleriyle öldürürlerdi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hakan, düşmana karşı giden ordudan kaçıp dönenleri cezalandırır, ordu savaşta yenilirse, Hakanbeh’in gözleri önünde, onun kadın ve çocuklarıyla mallarını başkalarına dağıtırdı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hakanbehlere, tarkan, yabgu da denilirdi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

weblep.com İçeriğidir , Telif ihlali ve izinsiz kullanım hakkında ihlal@weblep.com adresine mail atabilirsiniz.

sevdanisayusuf

Link to comment
Share on other sites


Konu Altı Reklam 1
Konu Altı Reklam 2
  • Replies 0
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...